Dumma summa, mycket minus!

Sjätte rollfigur att porträtteras i livsstilsmagasinet Veckans Politik är ekonomen Laban Abér (gestaltad av Erik Isaksen). Labans ekonomiska kompetens sätts på hårda prov då han tvingas frångå traditionellt budgetarbete för något som närmast liknar finansiell fiktion. Hans kompetens inkluderar dock inte att hantera skrivaren, vilket gör att hans försök att finna samvetsfrid i den suspekta sumpmark som budgetunderlagets alla post-itlappar utgör, riskerar att misslyckas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.